يونسکو: په کوچنيوالي کې په مورنۍ ژبه زده کړې د يادښت بنسټ دی

Resource type
Blog Post
Author/contributor
Title
يونسکو: په کوچنيوالي کې په مورنۍ ژبه زده کړې د يادښت بنسټ دی
Abstract
محصلين (شنبه، د کب۲, ۱۳۹۹هـ ق)  د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان يونسکو، د مورنۍ ژبې نړيوالې ورځې ( د فبروري ۲۱) په مناسبت په  خپل پیغام کې ويلي دي چې په مورنۍ ژبه زده کړه بايد  د وړوکتوب
Blog Title
بااحساسه محصلين
Date
21/02/2021, 10:08
Accessed
13/06/2022, 04:43
Language
ps
Short Title
يونسکو
Citation
الله, ن. ا. (2021, February 21). يونسکو: په کوچنيوالي کې په مورنۍ ژبه زده کړې د يادښت بنسټ دی. بااحساسه محصلين. https://muhassileen.com/53025/%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%b3%da%a9%d9%88-%d9%be%d9%87-%da%a9%d9%88%da%86%d9%86%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a-%da%a9%db%90-%d9%be%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%86%db%8d-%da%98%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%af%d9%87/